มีวิธีการปรับแต่ง Firefox จำนวน 10 วิธี เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้นและดีขึ้นมาฝากครับ โดยก่อนอื่นให้ทำการเปิดโปรแกรม Firefox จากนั้นพิมพ์ about:config ในช่อง Address แล้วกด Enter

หมายเหตุ: หากท่านใดจะลองทำตามก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับ เนื่องจากหากแก้ไขผิดผลาดอาจจะทำให้โปรแกรมมีปัญหาใน การทำงานได้

1. Speed up Firefox
วิธีการเพิ่มความเร็วให้กับ Firefox ทำได้โดยการปรับแต่งค่าคอนฟิกต่างๆ ดามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เสริช pipelining ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าต่างๆ ดังนี้
network.http.pipelining: ให้เปลี่ยนเป็น true
network.http.proxy.pipelining: ให้เปลี่ยนเป็น true
network.http.pipelining.maxrequests: ให้เปลี่ยนเป็น 8

ขั้นตอนที่ 2: เสริช max-connections ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าต่างๆ ดังนี้
network.http.max-connections: ให้เปลี่ยนเป็น 96
network.http.max-connections-per-server: ให้เปลี่ยนเป็น 32

2. Disable antivirus scanning
โดยดีฟอลท์ Firefox จะทำการสแกนไวรัสทุกๆ ครั้งเมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ การปิดการสแกนไวรัสจะทำให้ Firefox ทำงานได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามคอนฟิกนี้ใช้ได้เฉพาะบนระบบวินโดวส์เท่า นั้น

การคอนฟิกให้ Firefox ไม่ต้องทำการสแกนไวรัสทำได้โดยการเสริช scanWhenDone ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าดังนี้
browser.download.manager.scanWhenDone: ให้เปลี่ยนเป็น false

3. Open Javascript popups as tabs
โดยดีฟอลท์ Firefox จะเปิดป็อปอัพในหน้าต่างใหม่ แต่สามารถคอนฟิกให้ Firefox เปิดป็อปอัพในแบบแท็บได้ โดยเสริช newwindow ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าดังนี้
browser.link.open_newwindow.restriction: ให้เปลี่ยนเป็น 0

4. Spell checking in all fields
โดยดีฟอลท์ Firefox จะตรวจสอบคำผิดเฉพาะในกล่องข้อความหลายบรรทัด แต่สามารถทำการคอนฟิกให้ Firefox ทำการตรวจสอบคำผิดในทุกๆ กล่องข้อความได้โดยเสริช spellcheckdefault ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าดังนี้
layout.spellcheckDefault: ให้เปลี่ยนเป็น 2

5. Open search bar results in new tab
โดยดีฟอลท์ Firefox จะแสดงผลที่ได้จากการเสริชโดย search bar ในหน้าแท็บปัจจุบัน แต่สามารถทำการคอนฟิกให้ Firefox แสดงผลที่ได้จากการเสริชด้วย search bar ในแท็บใหม่ได้ โดยเสริช openintab ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าดังนี้
browser.search.openintab: ให้เปลี่ยนเป็น true

6. Auto export bookmarks
ใน Firefox 3 และใหม่กว่านั้น bookmarks จะถูกบันทึกเป็น places.sqlite แทนที่จะเป็น bookmarks.html แต่สามารถทำการคอนฟิกให้ Firefox บันทึก bookmarks เป็นไฟล์ bookmarks.html ได้โดยเสริช autoExportHTML ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าดังนี้
browser.bookmarks.autoExportHTML: ให้เปลี่ยนเป็น true

7. Disable extension install delay
เมื่อทำการติดตั้ง extension ต่างๆ โดยดีฟอลท์ Firefox จะทำการนับถอยหลัง แต่สามารถทำการคอนฟิกเพื่อยกเลิกการนับถอยหลังได้โดย เสริช enable_delay ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าดังนี้
security.dialog_enable_delay: ให้เปลี่ยนเป็น 0

8. View source code in an external editor
เมื่อทำการเลือกคำสั่ง View source code ของหน้าเว็บ Firefox จะทำการเปิดหน้าป็อปอัพ แต่สามารถทำการคอนฟิกให้ Firefox ทำการเปิดหน้า View source code ด้วยโปรแกรมที่ต้องการได้ได้โดยเสริช view_source.editor ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าดังนี้
view_source.editor.external: ให้เปลี่ยนเป็น true
view_source.editor.path: ให้เปลี่ยนเป็นพาธของโปรแกรมที่ต้องการ

9. Get more add-on search results
เมื่อทำการเสริชในหน้า Add-on การแสดงผลจะจำกัดอยู่ที่ 5 แต่สามารถทำการคอนฟิกให้ Firefox ทำการแสดงผลลัพธ์มากกว่า 5 รายการ ได้โดยเสริช getAddons ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าดังนี้
extension.getAddons.maxResults: ให้เปลี่ยนเป็น 10 (หรือมากกว่า)

10. Redefine the Backspace button
โดยดีฟอลท์ปุ่ม Backspace จะใช้สำหรับการย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้า แต่สามารถทำการคอนฟิกปุ่ม Backspace ทำการไปยังหน้าถัดไปได้ โดยเสริช backspace ในช่อง Filter จากนั้นให้ทำการแก้ไขค่าดังนี้
browser.backspace_action: ให้เปลี่ยนเป็น 0 สำหรับใช้ย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้า หรือ 1 สำหรับการไปยังหน้าถัดไป

credit:http://www.it-guides.com/